bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Sprawozdania

Wersja z dnia: 14.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie sprawozdania za rok 2019

Wersja z dnia: 07.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok (korekta sprawozdania)

Wersja z dnia: 07.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie sprawozdania finansowego

Wersja z dnia: 23.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Sprawozdania