bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przyjmowanie spraw

Przyjmowanie spraw

      W Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu obowiązuje system kancelaryjny bezdziennikowy oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

       Korespondencja wpływająca do „Centrum” oraz korespondencja wychodząca rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym, a następnie dekretowana przez dyrektora do załatwienia
przez poszczególne komórki organizacyjne.Opublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 29.03.2017
Podpisał: Dariusz Antczak
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 152