bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

         Przewidziano dwie formy załatwienia sprawy: ustną i pisemną. Przy załatwieniu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwienia. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.


       Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy: odręczną (polegającą
na sporządzeniu po zarejestrowaniu sprawy – bezpośrednio na otrzymanym piśmie – zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia) oraz korespondencyjną (polegającą na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę).


     Załatwianie sprawy w formie ustnej stosowane jest gdy istnieje łatwość ustnego porozumienia się. Z przeprowadzonej rozmowy z interesantem sporządza się notatkę służbową lub czyni adnotację w aktach.


    W Medyczno- Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu obowiązuje instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt, która określa szczegółowe postępowanie z dokumentacją oraz obieg dokumentacji
w szkole.Opublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 29.03.2017
Podpisał: Dariusz Antczak
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 039