bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Załatwianie skarg, wniosków i petycji

        Dyrektor Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu przyjmuje interesantów w szkole w sprawie skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 12:00 do 14:00. Jeżeli poniedziałek i środa
są dniami ustawowo wolnymi od pracy przyjęcie interesantów odbywa się w następny dzień tygodnia. Skargi, wnioski i petycje są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca.Opublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 26.04.2017
Podpisał: Dariusz Antczak
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 054