bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Fundusz socjalny

Informacje dla pracowników

1. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt  Wielkanocnych upływa na cztery tygodnie przed świętami.
2 Termin składania wniosków na wczasy pod gruszą upływa z dniem 31 maja.
3. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia upływać będzie również na cztery tygodnie przed świętami.
4. Wnioski na bezzwrotną zapomogę rozpatrywane będą w czerwcu i grudniu każdego roku, chyba, że zaistnieje szczególny wypadek losowy wówczas niezwłocznie.

Druki do pobrania

Deklaracja o dochodach - załącznik do każdego wniosku

Wniosek o świadczenie

Wniosek o zapomogę bezzwrotną

Wnosek o zapomogę mieszkaniową

Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną

Druki można również pobrać w sekretariacie szkoły

Informacje dla emerytów/rencistów


1. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt Wielkanocnych upływa na cztery tygodnie przed świętami.
2. Termin składania wniosków na wczasy pod gruszą upływa z dniem 31 maja.
3. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia upływać będzie również na cztery tygodnie przed świętami.
4. Wnioski na bezzwrotną zapomogę rozpatrywane będą w czerwcu i grudniu każdego roku, chyba, że zaistnieje szczególny wypadek losowy wówczas niezwłocznie.

Druki do pobrania

Deklaracja o dochodach - załącznik do każdego wniosku

Wniosek o świadczenie

Wniosek o zapomogę bezzwrotną

Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną
 

Druki można również pobrać w sekretariacie szkoły

Prosimy o przedkładanie decyzji ZUS z nowym naliczeniem świadczenia emerytalno/rentowegoOpublikował: Dariusz Antczak
Publikacja dnia: 23.03.2020
Podpisał: Dariusz Antczak
Dokument z dnia: 22.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 239